ylhamlylyk

Ylham almaklyk, ylhamly bolmaklyk, hyjuwlylyk, joşgunlylyk.

  • Beýik halkyň talantlylygy, güýçlüligi, ylhamlylygy Puşkinde özüni bildirdi. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem ylhamlylyk - ylhamlylygy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.