ylgamak yl‧ga‧mak işlik

Ylgaw edilmek, çapylmak, ýortulmak, ýüwrülmek.

ylgamak yl‧ga‧mak işlik

Ylgaw etmek, ýüwürmek, çapmak.

 • Oglanjyklar awlarynyň yzyndan ylgadylar. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 • Iki ýana ylgap, wagonlaryň agzyndan jyklap çykdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Ylgap bosagadan dyrmaşyp, öýüň üstüne çykdym. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • ylgabam
 • ylgady
 • ylgady-da
 • ylgadyk
 • ylgadylar
 • ylgadym
 • ylgadym-da
 • ylgajak
 • ylgaly
 • ylgama
 • ylgamady
 • ylgamaga
 • ylgamagy
 • ylgamagyny
 • ylgamagyň
 • ylgamagyňy
 • ylgamak
 • ylgamakda
 • ylgamakdan
 • ylgamaklyga
 • ylgamaklyk
 • ylgamakçy
 • ylgamalara
 • ylgamaly
 • ylgamalymy
 • ylgaman
 • ylgamarys
 • ylgamasa
 • ylgamasyny
 • ylgamaz
 • ylgamaň
 • ylgan
 • ylganda
 • ylgandygyna
 • ylgandygyny
 • ylganlarynda
 • ylgansoň
 • ylganyma
 • ylganyndan
 • ylgap
 • ylgapdy
 • ylgapdyr
 • ylgapdyr-da
 • ylgapdyrlar
 • ylgar
 • ylgar-da
 • ylgardy
 • ylgardym
 • ylgarlar
 • ylgarsyň
 • ylgaryn
 • ylgasa
 • ylgasa-da
 • ylgasagam
 • ylgasak-da
 • ylgasalaram
 • ylgasamam
 • ylgasaň
 • ylgasaň-da
 • ylgasy
 • ylgasym
 • ylgasyn
 • ylgasyň
 • ylgaý
 • ylgaýan
 • ylgaýanlar
 • ylgaýanlaryň
 • ylgaýany
 • ylgaýar
 • ylgaýardy
 • ylgaýardylar
 • ylgaýardym
 • ylgaýarlar
 • ylgaýaryn
 • ylgaýarys
 • ylgaň