ylgaşmak yl‧gaş‧mak işlik

Bir topar bolup ylgamak, biri bilen bile ýaryşyp ýüwrüşmek, çapyşmak.

 • Aknabat eje oglunyň ir-iýmiş sowgadyndan ylgaşyp gelen oglan-uşaklara gysym-gysymdan paýlaşdyrdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Gulmanyň kowum-garyndaşlary ürkek goýun ýaly ylgaşyp geldi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Biz olar bilen ylgaşdyk.


Duş gelýän formalary
 • ylgaşalyň
 • ylgaşan
 • ylgaşanda
 • ylgaşanlarynda
 • ylgaşardyk
 • ylgaşdy
 • ylgaşdyk
 • ylgaşdylar
 • ylgaşmaga
 • ylgaşmak
 • ylgaşsa-da
 • ylgaşyp
 • ylgaşýan
 • ylgaşýardylar
 • ylgaşýarlar