ylgaçlamak yl‧gaç‧la‧mak işlik

Kä ylgap, kä çalt ýöräp, öňe hereket etmek, çalarak ylgamak.

  • Alagaraňkynyň içinde bir kiçiräk göwräniň ylgaçlap gelýänini saýgardylar. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
  • ylgaçlap