ylalaşylmak işlik

[yla:laşylmak]

  1. Biriniň pikiri bilen razylaşylmak.

  2. Bir mesele boýunça ylalaşyga gelinmek, ýaraşyk edilmek, barlyşylmak.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.