ykyrdaşmak işlik

Ykyrdyly ses edişmek, ykyrdyly seslenişmek.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.