ykryk

  1. Botanika Ösümliklerde bolýan garabaş keseli.

  2. Dialektal söz seret jykyryk

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem ykryk - ykrygy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.