ykrarsyzlyk

[ykra:rsyzlyk]

Sözde tapylmalyk, bir sözli dällik, wadada durmazlyk, lebizsizlik, ähtibarlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem ykrarsyzlyk - ykrarsyzlygy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.