ykmandalyk

[y:kmandalyk]

Ykmandanyň ýagdaýy, ygyp ýörmeklik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem ykmandalyk - ykmandalygy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.