yklaşmak işlik

[y:klaşmak]

Yk ýerde ýelden goranyşyp durmak, yk tarapa geçişmek.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.