ykjamlyk

  1. Çemelilik, oňaýlyk.

  2. Taýýarlyk, häzirlik, tijelenlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem ykjamlyk - ykjamlygy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.