ykjamlaşmak işlik

Ykjam boluşmak, tijelip başlamak.

  • Daýananda Alekseýiň aýagy, Ykjamlaşdy elindäki taýagy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.