ykjaşmak işlik

[y:kjaşmak]

  1. Ygyşyp-durmak, ýeliň ugruna galgaşmak, ýelkildeşmek, ülpüldeşmek.

    • Gowaçanyň depesinde bolsa sarymtyl güller ykjaşýar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

    • Zülp ýerine goýberen topbak saçlar ykjaşýardylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Bir topar bolup bikär enteşip ýörmek, işsiz aýlanyşyp ýörmek, kaňkaşyp ýörmek.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.