ykbal yk‧bal

[ykba:l]

 1. Kysmat, ýazgyt, täleý, takdyr.

  • Ykbalymdakyny görerin, takdyra ten bererin. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Men seniň ykbalyňa perwaýsyz garap bilmen ahyry! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Durmuş, ýagdaý.

  • Ertir burowyň ykbalynyň barlag günüdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Oňa biz ekinlerimiziň ykbalyny ynanyp bilmeris. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

ykbalyna sogan dogramak

Biriniň durmuşyna, bagtyna erbet zyýan ýetirmek.


Duş gelýän formalary
 • ykbala
 • ykbalam
 • ykbalda
 • ykbaldakyny
 • ykbaldan
 • ykbaldy
 • ykbaldygy
 • ykbaldygyna
 • ykbaldyr
 • ykballar
 • ykballary
 • ykballarymyz
 • ykballaryn
 • ykballaryna
 • ykballarynda
 • ykballaryndan
 • ykballaryny
 • ykballarynyň
 • ykballaryň
 • ykbally
 • ykballynyň
 • ykbaly
 • ykbaly-da
 • ykbalydy
 • ykbalydyr
 • ykbalym
 • ykbalyma
 • ykbalymda
 • ykbalymdan
 • ykbalymy
 • ykbalymyka
 • ykbalymyz
 • ykbalymyza
 • ykbalymyzda
 • ykbalymyzdy
 • ykbalymyzy
 • ykbalymyzyň
 • ykbalyn
 • ykbalyna
 • ykbalynda
 • ykbalyndaky
 • ykbalyndan
 • ykbalyny
 • ykbalynyň
 • ykbalynyňam
 • ykbalyň
 • ykbalyňa
 • ykbalyňdan
 • ykbalyňky
 • ykbalyňy
 • ykbalyňyz
 • ykbalyňyza
 • ykbalyňyzy