yhlassyz

[yhla:ssyz]

Janypkeşlik bilen garamaýan, höwessiz ýapyşýan.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.