ygtybarlylyk

[ygtyba:rlylyk]

Könelişen söz seret ynamlylyk

  • Işe ygtybarlylyk bilen ýapyşmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem ygtybarlylyk - ygtybarlylygy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.