ygtybarly yg‧ty‧bar‧ly sypat

[ygtyba:rly]

Könelişen söz seret ynamly

 • Bize gerek adam-ygtybarly adam bolmaly. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Işde barlanan, ygtybarly adamlardan kim bar? (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • ygtybarlydygyny
 • ygtybarlydyr
 • ygtybarlylary
 • ygtybarlylyga
 • ygtybarlylygy
 • ygtybarlylygydyr
 • ygtybarlylygyna
 • ygtybarlylygyny
 • ygtybarlylygynyň
 • ygtybarlylygyň
 • ygtybarlylyk
 • ygtybarlyrak
 • ygtybarlysy
 • ygtybarlysyny