ygtybar yg‧ty‧bar at

[ygtyba:r]

Könelişen söz seret ynam

 • Ryza şahyň ygtybaryndan düşdi, gullukdan kowuldy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • ygtybarda
 • ygtybarlar
 • ygtybarly
 • ygtybarlydyr
 • ygtybarlyga
 • ygtybarlygy
 • ygtybarlygyna
 • ygtybarlygyny
 • ygtybarlygynyň
 • ygtybarlyk
 • ygtybarlylary
 • ygtybarlylyga
 • ygtybarlylygy
 • ygtybarlylygydyr
 • ygtybarlylygyna
 • ygtybarlylygyny
 • ygtybarlylygynyň
 • ygtybarlylygyň
 • ygtybarlylyk
 • ygtybarlysy
 • ygtybarlysyny
 • ygtybarsyz
 • ygtybarsyzdyr
 • ygtybarsyzlygy
 • ygtybary
 • ygtybarym
 • ygtybaryna
 • ygtybaryndan