ygşyldatmak işlik

Ygşyldyly ses çykarmak, ygşyldyly ses etdirmek.

  • Mylaýym şemal öwsüp, agaçlaryň şahalaryny yralap, ýapraklaryny ygşyldadýar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Ýuwaş öwüsýän ýumşajyk ýel ekinleri ygşyldadýar. (R. Seýidow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, t sesi d sesine öwrülýär.

Meselem ygşyldatmak - ygşyldadýar, ygşyldadar, ygşyldadypdyr.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.