ygşyldamak yg‧şyl‧da‧mak işlik

Ygşyldyly ses çykmak, ygşyldyly seslenmek.

  • Gowaçalar ygşyldap, öwşin atýar bag ýaly. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Bugdaý şemala ygşyldaýardy. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)


Duş gelýän formalary
  • ygşyldady
  • ygşyldamasy
  • ygşyldap
  • ygşyldaýar
  • ygşyldaýardy