ygşyldaşmak yg‧şyl‧daş‧mak işlik

Ygşyldyly seslenişmek.

  • Ýerden ýaňy çykan ýylaklar, ajy ýuwalar şemala ygşyldaşýarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gök maýsalar ygşyldaşýar. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • ygşyldaşyp
  • ygşyldaşýar
  • ygşyldaşýarlar