ybarat y‧ba‧rat

[yba:rat]

Bir ýa-da bir topar zatdan düzülen, emele gelen, bir topar zady öz içine alýan.

 • Sekiz adamdan ybarat döwekçiler brigadasy düzülip, brigadanyň ýolbaşçysy hem Sähet bellendi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Bular bäş-on adamdan ybarat bir topar bolup barýardylar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Ol, şol günäniň nämeden ybaratdygyny aňşyryp bilmedi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Olaryň kiçiräk, üç otagdan ybarat jaýy bardy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • ybaratadyr
 • ybaratam
 • ybaratda
 • ybaratdy
 • ybaratdygy
 • ybaratdygyna
 • ybaratdygyny
 • ybaratdygynyň
 • ybaratdyklary
 • ybaratdyr
 • ybaratdyrlar
 • ybaratlygy
 • ybaratlygydyr
 • ybaratlygyny
 • ybaratmyş