ybaly

[yba:ly]

Könelişen söz Gowy, artyk, gelşikli, ýagşy.

  • Men it sarkydyny içip sagalanymdan, ölenimi ybaly görerin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.