ybadathana y‧ba‧dat‧ha‧na

[yba:dathana]

Dini söz Doga okalýan, ybadat edilýän jaý, metjit.

 • Ybadathananyň öňünden kiçiräk ýap geçýärdi. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Men ybadathana gidenimde, meýhananyň üstünden ýol salmaýaryn. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ybadathanada
 • ybadathanadaky
 • ybadathanadan
 • ybadathanalar
 • ybadathanalara
 • ybadathanalarda
 • ybadathanalardan
 • ybadathanalary
 • ybadathanalarymyz
 • ybadathanalaryna
 • ybadathanalarynda
 • ybadathanalaryndaky
 • ybadathanalaryny
 • ybadathanalarynyň
 • ybadathanalaryň
 • ybadathanaly
 • ybadathanany
 • ybadathananyň
 • ybadathanasy
 • ybadathanasydyr
 • ybadathanasyna
 • ybadathanasynda
 • ybadathanasyndan
 • ybadathanasyny
 • ybadathanasynyň
 • ybadathanasyz
 • ybadathanaň