ybadat y‧ba‧dat

[yba:dat]

Dini söz Bir «keramata» ýüzlenme we şonda okalýan doga.

 • Ol ýüzüni kybla tutup, ybadata başlady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Ol ybadat edilýän ýerlere baryp görýärdi. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

 • Adamlar özleriniň iň gowy geýimlerini geýip, gündiz ybadatyna gidýärdiler. (M. Gorkiý, Ene)


Duş gelýän formalary
 • ybadata
 • ybadatlar
 • ybadatlary
 • ybadatlarymam
 • ybadatlaryna
 • ybadatlaryndan
 • ybadatlaryny
 • ybadatyna
 • ybadatynyň