yşyk

  1. Ýagtylyk, şöhle.

  2. Daş-töweregi ýagtyldýan şöhleli energiýa, çyra.

    • Tamlaryň içinden yşyklar garaňkynyň içinde ýylp-ýylp görünýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Ýanýar dumly-duşda al-ýaşyl yşyk, Ýüzüň ýelpäp geçýär salkynja şemal. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Onuň öýünde gijäniň ýarymynda soň hem yşyk görünýärdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem yşyk - yşygy.