wepalylyk we‧pa‧ly‧lyk at

[wepa:lylyk]

Wepada durnuklylyk, ynamlylyk, haýyrlylyk, peýdalylyk.

 • Onuň ertekileriniň we hekaýalarynyň içinde gaýduwsyzlyk, wepalylyk häsiýetde bolan gahrymanlar diňleýjileriň dykgatyny özüne çekýär. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Emma dogry sözli, tutanýerli Tokga öz wepalylygyny tassyklamak üçin boýun aldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem wepalylyk - wepalylygy.


Duş gelýän formalary
 • wepalylyga
 • wepalylygy
 • wepalylygymyzy
 • wepalylygyna
 • wepalylygyndan
 • wepalylygyny
 • wepalylygynyň
 • wepalylygyň
 • wepalylygyňa
 • wepalylykda
 • wepalylykdyr
 • wepalylyklary
 • wepalylykmy