wekillik we‧kil‧lik

[weki:llik]

  1. Wekiliň wezipesini ýerine ýetirmeklik, wekil bolmaklyk.

  2. Biriniň bähbidini göz öňünde tutýan edara.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem wekillik - wekilligi.


Duş gelýän formalary
  • wekilligi
  • wekilligine
  • wekilligini
  • wekilligiň
  • wekillikler
  • wekillikleri
  • wekilliklerine
  • wekillikli