wekilçilik we‧kil‧çi‧lik

[wekilçilik]

seret wekillik

 • BMG-niň Baş aszsambleýasynda guramanyň ähli çlenleri wekilçilik edýärler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem wekilçilik - wekilçiligi.


Duş gelýän formalary
 • wekilçilige
 • wekilçiligi
 • wekilçiligidir
 • wekilçiligimi
 • wekilçiligindäki
 • wekilçiligine
 • wekilçiligini
 • wekilçiliginiň
 • wekilçiligiň
 • wekilçiligiňizi
 • wekilçilikden
 • wekilçilikler
 • wekilçiliklere
 • wekilçilikleri
 • wekilçiliklerinde
 • wekilçiliklerini
 • wekilçilikleriniň
 • wekilçilikleriň
 • wekilçilikli
 • wekilçiliklik
 • wekilçiliklisi
 • wekilçiliksiz