wasp wasp

Taryp, öwgi.

  • Dil hem galam berdi, waspyn ýazaryn, Alkyşdyr, galkyşdyr ýaşlaryň seniň. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Adamlaryň parahatçylyk isleýändikleri wasp edilýär. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • waspy
  • waspyn
  • waspyna
  • waspyny
  • waspynyň
  • waspyň
  • waspyňy
  • waspyňyz