warwar war‧war

Taryh termini Gadymy Greklerde, Rimlilerde: Keseki ýurtly, gelmişek.

  • Warwarlaryň çozup girmekleri netijesinde Rim synypdyr. (Gadymy dünýä taryhy)


Duş gelýän formalary
  • warwara
  • warwarlar
  • warwarlarda
  • warwarlardan
  • warwarlaryň