warryk war‧ryk

Gepiniň, gürrüňiniň ugry bolmadyk, ugursyz, gorkak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem warryk - warrygy.


Duş gelýän formalary
  • warrygy
  • warryklar
  • warryklyk