wakyrdamak wa‧kyr‧da‧mak işlik

  1. Şowhunly, galmagally, sesli gülmek, wakyrdyly gülmek.

  2. Wakyrt, wakyrt edip seslenmek, wakyrdyly ses çykarmak.

    • Men baryp wakyrdap gygyryn. («Türkmen ertekileri»)


Duş gelýän formalary
  • wakyrdap