wajyp wa‧jyp

[wa:jy:p]

Aýratyn uly ähmiýeti bolan, gaýra goýup bolmaýan, möhüm, derwaýys, gerekli, zerur.

 • Bu ýerde Myrat üçin wajyp mesele çözülýärdi. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Özüňiziň çykyşyňyzda şu wajyp mesele barada zerur zatlary gürrän etmediňiz.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem wajyp - wajyby.


Duş gelýän formalary
 • wajyby
 • wajybyny
 • wajypdanam
 • wajypdy
 • wajypdygy
 • wajypdygyna
 • wajypdygyny
 • wajypdygynyň
 • wajypdyr
 • wajyplary
 • wajyplaryny
 • wajyplarynyň
 • wajyplaryň
 • wajyplyga
 • wajyplygy
 • wajyplygyna
 • wajyplygynda
 • wajyplygyny
 • wajyplygynyň
 • wajyplyk
 • wajyplylygynyň
 • wajypmy
 • wajypmyka