wagyrdy wa‧gyr‧dy

Märeke, köpçülik gürrüňinden çykýan galmagally ses.

  • Gazma gabsaly ak öýüň içinden çykýan gülki gatyşykly wagyrdyny eşitdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • wagyrdyly
  • wagyrdyny
  • wagyrdysy
  • wagyrdysydy
  • wagyrdysyny