wagyrdaşmak wa‧gyr‧daş‧mak işlik

Wagyrdyly ses edişmek.

  • Wagyrdaşyp oturmaň-da öýli-öýüňize dargaň!


Duş gelýän formalary
  • wagyrdaşdylar
  • wagyrdaşyp