wagyr-şagyrlyk wa‧gyr-şa‧gyr‧lyk

Wagtyhoşluk, keýpi-sapalyk üçin edilýän şagalaňlyk, oturylyşyk.

  • Soň gyzlar wagyr-şagyrlyk bilen geldiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Gyzlaryň bu wagyr-şagyrlyklary şatlyk üstüne şatlyk goşdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem wagyr-şagyrlyk - wagyr-şagyrlygy.


Duş gelýän formalary
  • wagyr-şagyrlyklary