wagon wa‧gon

Ýük daşamak we ýolagçylary gatnatmak üçin parowoza tirkelip ýöredilýän transport serişdesi.

 • Biz ertir öz atlarymyz bilen wagona münmelidiris. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Wagondan düşürilen köprüler dag ýaly üýşüp durdy. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • wagona
 • wagonda
 • wagondaky
 • wagondakylar
 • wagondakylara
 • wagondan
 • wagonlar
 • wagonlara
 • wagonlarda
 • wagonlardan
 • wagonlary
 • wagonlarymyzy
 • wagonlaryna
 • wagonlarynda
 • wagonlaryny
 • wagonlarynyň
 • wagonlaryň
 • wagonlaryňyzdan
 • wagonly
 • wagony
 • wagonyma
 • wagonymyzyň
 • wagonyna
 • wagonynda
 • wagonyndan
 • wagonynyň
 • wagonyň
 • wagonyňa