wadalaşmak wa‧da‧laş‧mak işlik

[wa:dalaşmak]

Bir işi ýa bir zady ýerine ýetirmek ýa-da ýerine ýetirmezlik we ş. m. üçin wada edişmek, biri-biriňe söz berişmek.

 • Ýokary bilim alyp çykmagy olar bir wagt wadalaşypdylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • wadalaşan
 • wadalaşanyndan
 • wadalaşdyk
 • wadalaşdylar
 • wadalaşdym
 • wadalaşma
 • wadalaşmak
 • wadalaşyp
 • wadalaşypdylar
 • wadalaşypdym
 • wadalaşypdyrlar
 • wadalaşýarlar