waňlamak waň‧la‧mak işlik

  1. Waňňyldyly ses etmek, waň-waň edip ses çykmak.

  2. Gepleşik dili Birsyhly gepläp, gürläp durmak.

    • Ejeligimiň dili, hatardaky düňküň dili ýaly, birsyhly waňlap durýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • waňlap