waňňyrdy waň‧ňyr‧dy

Ullakan jaňyň we ş. m. güýçli güňleç sesi.

  • Eşidilýär jaňlaryň waňňyrdy sesi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • waňňyrdyly