uzatmak u‧zat‧mak işlik

 1. Bir zady birine bermek üçin eliňi öňe ýazmak.

  • Ol elindäki arzasyny direktora uzatdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Kitaby elinden gaňryp aldy-da, aýalyna uzatdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Möhleti öňküsinden köpeltmek, öňküsinden artdyrmak, uzaga çekmek.

 3. Ýolagçyny ýola salmak, ugratmak.

  • Uzadandan ýoldaş bolmaz. (nakyl)

 4. Bir zady ibermek, ýollamak.

  • Eziz daýzasyndan köp salam aýdyp, Bir sowgat uzatdy ejesi Aýna. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem uzatmak - uzadýar, uzadar, uzadypdyr.


Duş gelýän formalary
 • uzadan
 • uzadanam
 • uzadanda
 • uzadandan
 • uzadandygyny
 • uzadandyr
 • uzadanlara
 • uzadanlary
 • uzadanok
 • uzadany
 • uzadanyna
 • uzadanyny
 • uzadanyň
 • uzadar
 • uzadardy
 • uzadaryn
 • uzadaý
 • uzadaýmak
 • uzadaýsa
 • uzadyp
 • uzadypdy
 • uzadypdylar
 • uzadypdyr
 • uzadyň
 • uzadýan
 • uzadýar
 • uzadýar-da
 • uzadýardy
 • uzadýardylar
 • uzadýarlar
 • uzadýarsyňyz
 • uzadýaryn
 • uzatdy
 • uzatdy-da
 • uzatdyk
 • uzatdylar
 • uzatdym
 • uzatdym-da
 • uzatdyň
 • uzatjak
 • uzatmady
 • uzatmadyk
 • uzatmadyň
 • uzatmaga
 • uzatmagy
 • uzatmagyny
 • uzatmagynyň
 • uzatmak
 • uzatmaly
 • uzatman
 • uzatmasyna
 • uzatmasyny
 • uzatmazdan
 • uzatmaň
 • uzatsa
 • uzatsa-da
 • uzatsaň
 • uzatsaň-da
 • uzatsaňam