uzatdyrmak u‧zat‧dyr‧mak işlik

  1. Bir zady başga birine eli bilen berdirmek.

  2. Möhleti öňküsinden köpeltdirmek, öňküsinden artdyrmak, uzaga çekdirmek.

  3. Ýola saldyrmak, ugratdyrmak.

    • Myhmanlary uzatdyrmak.

  4. Bir zady birine ýollatdyrmak, ibertmek.


Duş gelýän formalary
  • uzatdyrmak
  • uzatdyryp