uzanmak u‧zan‧mak işlik

Uzalyp ýatmak, azajyk uklamak, süýnüp ýatmak.

  • Duşman agram salan wagty, uzanyp men öýde ýatman! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ädiksiz uzandy bu gün ýatanda, söweşler pälwany garry general. (G. Seýitliýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • uzanar
  • uzandy
  • uzandygyny
  • uzandyr
  • uzanyp