uzamak u‧za‧mak işlik

seret uzalmak

 • Baýyr maýsa bilen özün bezäpdi, Gijeler gysgalyp, günler uzapdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • uzady
 • uzadygy
 • uzadygyça
 • uzadyň
 • uzajak
 • uzamagy
 • uzamagyna
 • uzamak
 • uzamaly
 • uzamaz
 • uzan
 • uzanda
 • uzandan
 • uzandy
 • uzandygyny
 • uzandyr
 • uzap
 • uzapdy
 • uzapdyr
 • uzar
 • uzardy
 • uzasa
 • uzasa-da
 • uzasyn
 • uzaýan
 • uzaýandygyndan
 • uzaýandyr
 • uzaýar
 • uzaýardy
 • uzaýarlar