uzaltmak u‧zalt‧mak işlik

 1. Öňküsinden uzyn etmek, öňküsinden uzynlygyny artdyrmak.

 2. Köp dowam etdirmek, köpe çekmek, uzaga çekmek.

  • Sen meniň ömrümi has-da uzaltdyň. (K. Gurbannepesow, Soldatyň ýüregi)

  • Ol häzir adamyň ömrüni uzaltmak, ençeme garrylary ýigdeltmek ýaly wezipeleri çözýär. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Elli sözüni owadanlap hem kebşirläp uzaltdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem uzaltmak - uzaldýar, uzaldar, uzaldypdyr.


Duş gelýän formalary
 • uzaldan
 • uzaldandygyny
 • uzaldar
 • uzaldasy
 • uzaldyp
 • uzaldýan
 • uzaldýana
 • uzaldýandyr
 • uzaldýanlygy
 • uzaldýanymdan
 • uzaldýar
 • uzaldýarlar
 • uzaltdy
 • uzaltdyň
 • uzaltjakdan
 • uzaltmaga
 • uzaltmagy
 • uzaltmagyna
 • uzaltmagyň
 • uzaltmajagyny
 • uzaltmajakdygy
 • uzaltmak
 • uzaltmakda
 • uzaltmakdan
 • uzaltmaklyk
 • uzaltmaly
 • uzaltmalydyr
 • uzaltman
 • uzaltmandygyny
 • uzaltmasy
 • uzaltmasynyň
 • uzaltmazlyga
 • uzaltmazlyk
 • uzaltmaýarlar
 • uzaltmaýyn
 • uzaltsa
 • uzaltsalar
 • uzaltsam
 • uzaltsaň