uzalmak u‧zal‧mak işlik

 1. Öňküsinden uzyn bolmak, öňküsinden uzynlygy artmak.

  • Gum örküçleriniň we ösümlikleriň kölegeleri barha uzalýardylar. (B. Seýtäkow, Saýlanan eserler)

 2. Köpe çekilmek, köp wagt dowam edilmek, uzak wagta çekilmek.

  • Üç gün üç ýyldan-da beter uzaldy, Ine, bir gün anna agşamy geldi. (R. Seýidow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • uzalan
 • uzalandygy
 • uzalandyr
 • uzalanlary
 • uzalar
 • uzaldy
 • uzaldy-da
 • uzaldylar
 • uzalma
 • uzalmagy
 • uzalmagyna
 • uzalmagynda
 • uzalmagyny
 • uzalmagynyň
 • uzalmak
 • uzalmalarda
 • uzalman
 • uzalmasy
 • uzalmasyny
 • uzalmasynyň
 • uzalmaz
 • uzalmazlygy
 • uzalmaýar
 • uzalsa
 • uzalyp
 • uzalypdy
 • uzalypdyr
 • uzalýan
 • uzalýandygyna
 • uzalýandygyny
 • uzalýandyr
 • uzalýanlygy
 • uzalýanlygydyr
 • uzalýanynda
 • uzalýança
 • uzalýar
 • uzalýardy
 • uzalýardylar
 • uzalýarlar