uzaklaşmak u‧zak‧laş‧mak işlik

 1. Ara daşlaşmak, ara açmak, uzaga gitmek, daşa gitmek.

  • Möjekler bilen söweş gurlan meýdandaky gykylyk kem-kemden uzaklaşdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Olar harmandan uzaklaşypdylar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Köp wagta çekmek, wagty uzaga çekmek, möhleti aňry çekilmek.


Duş gelýän formalary
 • uzaklaşan
 • uzaklaşanda
 • uzaklaşandygyny
 • uzaklaşanlarynda
 • uzaklaşany
 • uzaklaşanymy
 • uzaklaşar
 • uzaklaşdy
 • uzaklaşdygy
 • uzaklaşdygyça
 • uzaklaşdygyňça
 • uzaklaşdyk
 • uzaklaşdylar
 • uzaklaşma
 • uzaklaşmagy
 • uzaklaşmagyna
 • uzaklaşmagynyň
 • uzaklaşmak
 • uzaklaşmakdy
 • uzaklaşmaklygy
 • uzaklaşmaklygyny
 • uzaklaşmalydy
 • uzaklaşman
 • uzaklaşmanlygy
 • uzaklaşsalar
 • uzaklaşyp
 • uzaklaşypdy
 • uzaklaşypdylar
 • uzaklaşýan
 • uzaklaşýar
 • uzaklaşýarlar