uzaklaşdyrmak u‧zak‧laş‧dyr‧mak işlik

 1. Arany daşlaşdyrmak, arany açmak, uzak etmek.

  • Ol tukatlygy özünden uzaklaşdyrmak üçin eline kitap alyp, krowatyň üstüne geçip gyşardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Epesli döwre çekmek, uzaga çekmek, möhletini daşlaşdyrmak.

  • Hany aýtsana, näme wagty uzaklaşdyrýarsyň? («Sowet Edebiýaty» gazeti)

  • Gürrüňi uzaklaşdyrma, näme etmekçi bolýarsyň, sen gysgajyk şony aýt! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • uzaklaşdyrdy-da
 • uzaklaşdyrma
 • uzaklaşdyrmagyň
 • uzaklaşdyrmak
 • uzaklaşdyrmakdyr
 • uzaklaşdyrman
 • uzaklaşdyrmandyr
 • uzaklaşdyrsa
 • uzaklaşdyryp
 • uzaklaşdyrypdy
 • uzaklaşdyrýan
 • uzaklaşdyrýar
 • uzaklaşdyrýardy
 • uzaklaşdyrýarsyň