uzadylmak u‧za‧dyl‧mak işlik

 1. Bir zady birine bermek üçin eliň bilen öňe gönedilmek, eliň bilen berilmek.

  • Hoşgeldi özüne uzadylan kagyzy aldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Ýola salynmak, ugradylmak.

 3. Bir zat bir ýere ýollanmak, iberilmek.


Duş gelýän formalary
 • uzadylan
 • uzadylanda
 • uzadylandygyny
 • uzadyldy
 • uzadyljakdygyny
 • uzadylmagy
 • uzadylmazmy
 • uzadylmaň
 • uzadylyp
 • uzadylýan